KHUYỄN MÃI DÀNH CHO CÁC BẠN ĐĂNG KÝ SỚM

🎓 🎓 🎓 [EARLYBIRD STUDY PROMOTION] 🎓 🎓 🎓

Điều kiện như sau:
+ Sinh viên nhập học trong thời gian: 01/02/2020 – 31/05/2020

Giá trị khuyến mãi:
+ Giảm $35 học phí cho mỗi tuần học.

Như vậy, giả sử bạn đăng ký học 3 tháng ( 12 tuần), sẽ được giảm $420 trực tiếp vào học phí.

Chương trình khuyến mãi này không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.