Đội ngũ giáo viên

Giới thiệu đội ngũ giáo viên của chúng tôi tại cơ sở Classic! Vui lòng nhấn vào tiêu đề để biết thêm thông tin chi tiết:

Giáo viên CIJ Academy

Please feel free to inquire.+63-32-236-1641 (Cebu)Office hours 9:00 - 18:00 [ Weekdays except holidays ]

Contact Us from email.