PHỎNG VẤN QUẢN LÝ HỌC VIÊN VIỆT NAM

PHỎNG VẤN QUẢN LÝ HỌC VIÊN VIỆT NAM

    Đây là bài phỏng vấn bạn Thiên Trang là một trong những bạn quản lý học viên Việt Nam xinh đẹp và giỏi giang. Bạn ấy đã hoàn thành công việc của mình rất tốt tại trường CIJ vào năm 2019. Vì vậy hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về bạn Trang cũng như rèn tiếng Anh nhé.