[CIJ SPARTA] THỜI GIAN BIỂU

  • Tại cơ sở Sparta, chúng tôi cung cấp gần 11 giờ học mỗi ngày.
  • Chúng tôi luôn cố gắng hết sức tạo ra môi trường học tập tốt nhất, giúp học viên tập trung 100% vào việc học và thực hành tiếng Anh.
  • Vì vậy, Các khóa học tại CIJ Sparta thích hợp cho các bạn cần học tiếng Anh trong khoảng thời gian có hạn và mong đạt được kết quả cao nhất.


Xem thêm các cập nhật mới nhất tại trang Facebook tiếng Việt của chúng tôi nhé.