Chứng nhận của chính phủ

Học viện CIJ Academy tại Cebu được cấp giấy phép hoạt động của chính phủ Philippines

SSP(Giấy phép học tập đặc biệt)

SSP dành cho người nước ngoài muốn ở Philippines học tiếng An và du lịch.

SSP được cấp bởi chính phủ Philippines dành cho người nhập cư để xác định danh tính cá nhân và để xác minh khả năng tài chính của sinh viên tại Philippines. Người nộp đơn sẽ cần giấy xác nhận số dư ngân hàng. Học viên CIJ đã nhận được chứng nhận SPP và sẽ tiến hành làm SPP và giấy xác nhận số dư ngân hàng cho sinh viên.

TESDA(Giáo dục kỹ thuật và quyền phát triển kỹ năng)

TESA là chữ viết tắt của Bộ Lao Đông Philippines và Giáo Dục Kỹ Thuật (Giáo duc kỹ thuật và kỹ năng thẩm quyền phát triển)
Các trường phải vượt qua TESDA thông qua cuộc rà soát các chương trình giảng dạy của trường, các văn bản pháp lý liên quan đến việc thành lập trường, quản lý, tài chính, thuế , mới nhận được chứng chỉ TESDA với tiêu chí sàng lọc rất nghiêm ngặt. TESDA được đánh giá tùy theo độ đáng tin cậy của từng trường . Khoảng 5% các trường được xếp hạng cao nhất về độ uy tín đáng tin cậy. CIJ Academy là học viện được chính phủ Philippines chấp nhận đánh giá cao .

SSP, TESDA

Please feel free to inquire.+63-32-236-1641 (Cebu)Office hours 9:00 - 18:00 [ Weekdays except holidays ]

Contact Us from email.