Khóa học Junior ESL

Với quy mô nhỏ, trung bình dành cho học sinh trung học lầni đầu tiếp xúc với tiếng Anh. Trong một loạt các kỹ năng học tiếng Anh và phong cách giảng dạy chuyên nghiệp vui nhộn, tạo cảm hứng cho học sinh học tiếng Anh tốt hơn.

Vui lòng tham khảo chi tiết các khóa học bên dưới:

Please feel free to inquire.+63-32-236-1641 (Cebu)Office hours 9:00 - 18:00 [ Weekdays except holidays ]

Contact Us from email.