Chi phí học tại School

Course Details 4Weeks 8Weeks 12Weeks 16Weeks 20Weeks 24Weeks
Semi ESL Tuition Fees 900 1,800 2,700 3,600 4,500 5,400
Dormitory 800 1,600 2,400 3,200 4,000 4,800
Guardian expenses 300 600 900 1,200 1,500 1,800
Total 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
Regula ESL Tuition Fees 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
Dormitory 800 1,600 2,400 3,200 4,000 4,800
Guardian expenses 300 600 900 1,200 1,500 1,800
Total 2,100 4,200 6,300 8,400 10,500 12,600
Premium ESL Tuition Fees 1,250 2,500 3,750 5,000 6,250 7,500
Dormitory 800 1,600 2,400 3,200 4,000 4,800
Guardian expenses 300 600 900 1,200 1,500 1,800
Total 2,350 4,700 7,050 9,400 11,750 14,100

* BAO GỒM TRONG DORMITORY:: Ký túc xá, ba bữa ăn mỗi ngày và đồ ăn nhẹ, dọn dẹp, giặt ủi, tiền điện, hoạt động hàng tuần, ăn tối ngoài trời (hai tuần một lần)

Junior Schooling Care Course

Course Details 4Weeks 8Weeks 12Weeks 16Weeks 20Weeks 24Weeks
Junior Schooling Care Tuition Fees 400 800 1,200 1,600 2,000 2,400
Dormitory 800 1,600 2,400 3,200 4,000 4,800
Guardian Expenses 350 700 1,050 1,400 1,750 2,100
Pick-up Fees 200 400 600 800 1,000 1,200
Total 1,750 3,500 5,250 7,000 8,750 10,500

* BAO GỒM TRONG DORMITORY: Ký túc xá, ba bữa ăn mỗi ngày và đồ ăn nhẹ, dọn dẹp, giặt ủi, tiền điện, hoạt động hàng tuần, ăn tối ngoài trời (hai tuần một lần)
* KHÔNG BAO GỒM TRONG DORMITORY: phí đầu vào $500, chuyến bay, SSP, bảo hiểm, gia hạn visa và I-CARD, tiền tiêu vặt, thuế khởi hành, chi phí tài liệu giáo dục, ký túc xá

Family ESL Course

Course Details 4Weeks 8Weeks 12Weeks 16Weeks 20Weeks 24Weeks
Guardian Tuition Fees 550 1,100 1,650 2,200 2,750 3,300
Dormitory 800 1,600 2,400 3,200 4,000 4,800
Total 1,350 2,700 4,050 5,400 6,750 8,100
Junior Tuition Fees 900 1,800 2,700 3,600 4,500 5,400
Dormitory 800 1,600 2,400 3,200 4,000 4,800
Total 1,700 3,400 5,100 6,800 8,500 10,200
Child Tuition Fees 650 1,300 1,950 2,600 3,250 3,900
Dormitory 800 1,600 2,400 3,200 4,000 4,800
Total 1,450 2,900 4,350 5,800 7,250 8,700

ĐÀO TẠO GIA ĐÌNH:
* Khóa học này không bao gồm chương trình sau 6 giờ chiều (ghi nhớ từ vựng, làm mới, viết nhật ký, điểm danh),
* Nếu bạn muốn tham gia hoạt động cuối tuần, bạn cần phải trả chi phí thực tế (phí vào cửa, bữa ăn, vận chuyển)
* Nếu bạn muốn tham gia bài kiểm tra cấp độ và lớp bài hát pop vào chủ nhật, bạn cần phải trả Php500.
* Bạn cũng phải trả thêm phí (điện, nước, chi phí bảo trì)
* CIJ school sẽ không phục vụ bữa trưa hoặc bữa tối mỗi thứ bảy hàng tuần.
* Phòng gia đình – Loại A (dành cho 2 ~ 3 Thành viên gia đình), Loại B (dành cho 4 ~ 5 Thành viên gia đình)

Những chi phí khác

Before Departure

  • Cost of Notarization: It depends on country and requirements
  • UM service: Depends on Airline (Ex. Korean air, Asiana one way $100)
  • Insurance: The cost depends on the period or company
  • Flight fee: The cost depends on the Airline

After Departure

Entrance Fees $150 (Schooling Care: $500) VISA Extension 8Weeks: 1st ext.(59Days): 4,130php
12Weeks: 2nd ext.(89days): 5,410php
16Weeks: 3rd ext.(119days): 3,540php
20Weeks: 4th ext.(149days): 3,540php
24Weeks: 5th ext.(179days): 3,540php
SSP php6,800
ACR I-Card php3,500(Extended Stay “60Days”, Alien Registration Card)
Administrative Cost php1,200/4Weeks (per Person)
School ID Card php250 Deposit(Electricity and water, Text books) 1~4Weeks:php4,000 / 5~8Weeks:php 6,000
9~12Weeks:php8,000 / 13~16Weeks:php10,000
17~20Weeks:php12,000 / 21Weeks:php14,000
ESL,Schooling course $0(no need to pay)
/ Family course ( per Person)
Expenses of Text Around Php2,000 (depends on the text; will be deduct from Deposit)
Allowance It depends on the student (around Php2,500 /4weeks) Electricity/ water rate Junior, Schooling course (no need to pay) / Family course depends on the amount used(will be deduct from Deposit)

Lớp học thêm

Lớp 1 kèm 1 $150 (4Weeks)
Lớp nhóm với giáo viên Phil $150 (4Weeks)
Lớp nhóm với giáo viên bản ngữ $150 (4Weeks)
Lớp nhóm với giáo viên bản ngữ $320 (4Weeks)

Please feel free to inquire.+63-32-236-1641 (Cebu)Office hours 9:00 - 18:00 [ Weekdays except holidays ]

Contact Us from email.