ESL 4 Course

Một trong những khóa học chuyên ngành Nói tiếng Anh cho người mới bắt đầu bằng Tiếng Anh, đó là chương trình học tiếng Anh dễ dàng và tự do thông qua từng lớp một.Đây là một khóa học tập trung vào nói tiếng Anh trong bốn giờ một ngày.

Đặc điểm khóa học

  • Nhằm mục đích cải thiện các kỹ năng tiếng Anh cơ bản
  • Học sinh chịu gánh nặng với các bài học nhóm.
  • Bài học chuyên sâu bằng cách sử dụng một trong một lớp
  • Cách tiếp cận tiếng Anh vui vẻ thông qua các phương pháp giảng dạy khác nhau

Cấu trúc khóa học

  • Thời gian học : 2 tuần đến 24 tuần.
  • Mỗi lớp học : 50 phút, giải lao :5 phút.
  • Ngày khai giảng: thứ 2 hằng tuần
  • Trình độ: có thể từ L1.

Chi tiết khóa học

HÌNH THỨC MÔN HỌC Thời gian
Lớp 1:1 (Lớp ESL) Nói, đọc , viết , ngữ pháp 4H

Bài Giảng

Lớp đàm thoại 1:1
Một trong những lợi thế lớn nhất của việc đào tạo ngôn ngữ ở Philippines là lớp 1: 1 chuyên về NÓI.

Lớp viết 1:1
Khóa học này tập trung vào việc cải thiện các kỹ năng ngữ pháp và từ vựng tự nhiên thông qua sách giáo khoa chuyên nghiệp để bạn có thể viết nhiều chủ đề khác nhau hàng ngày với lớp viết 1:1

Lớp đọc 1:1
Đây là một lớp tập trung vào việc cải thiện tốc độ đọc, tính kết hợp và hiểu cũng như phát âm đúng bằng cách đọc các bài học dựa trên giá trị của lớp 1:1

Lớp ngữ pháp 1:1
Đây là một bài học cho phép bạn học các bài học ngữ pháp tùy chỉnh phù hợp với trình độ của bạn và để tìm hiểu thêm về nội dung ngữ pháp, thường dễ dàng hơn và không chỉ cho bài kiểm tra.

Thời gian biểu

Thời gian Lớp học Hình thức
07:00~07:55 Ăn sáng Ăn sáng
08:00~08:50 Tiết 1st Lớp 1 kèm 1 (ST Class)
08:55~09:45 Tiết 2nd Lớp 1 kèm 1 (RT Class)
09:50~10:40 Tiết 3rd Lớp 1 kèm 1 (WT Class)
10:45~11:35 Tiết 4th Lớp 1 kèm 1 (GT Class)
11:40~12:30 Tiết 5th Giải lao
12:30~13:25 Ăn trưa Ăn trưa
13:30~14:20 Tiết 6th Giải lao
14:25~15:15 Tiết 7th Giải lao
15:20~16:10 Tiết 8th Giải lao
16:15~17:05 Tiết 9th Giải lao
17:10~18:00 Tiết 9th Giải lao

Please feel free to inquire.+63-32-236-1641 (Cebu)Office hours 9:00 - 18:00 [ Weekdays except holidays ]

Contact Us from email.