[SPARTA] HỌC VIÊN MỚI – TUẦN 1 THÁNG 3

Chào đón học viên mới đến với CIJ Academy&School

Cơ sở Sparta: + 01 Korean + 01 Taiwanese + 01 Japanese.

Chúc các bạn có khoảng thời gian học tập và trải nghiệm thú vị.