HỌC VIÊN MỚI – TUẦN 4 THÁNG 2

HỌC VIÊN MỚI – TUẦN 4 THÁNG 2
 
Chào đón 12 bạn học viên mới đến với trường CIJ Academy&School.
  • Cơ sở Premium: 3 bạn:

  • Cơ sở Sparta: 9 bạn.

Chúc các bạn có một khóa học thành công và nhiều trải nghiệm thú vị ở phía trước.