[CIJ ACADEMY] HỌC VIÊN MỚI TUẦN 1 – THÁNG 3

CIJ Academy&School chào đón 14 học viên mới của tuần 1 – tháng 3.

  • Cơ sở Premium: 04 Korean, 01 Japanese và 02 Saudi Arabian.

  • Cơ sở Sparta: 01 Korean và 06 Japanese.

Chúc các bạn có khoảng thời gian học tập và trải nghiệm thú vị.

Speak English with your confidence; Supporting your success!