THÔNG BÁO NGHỈ LỄ – THÁNG 2 NĂM 2020

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ
      Ngày 24 và 25 tháng 2 học viên trường CIJ Academy&School sẽ được nghỉ 2 ngày lễ, cụ thể thành phố Cebu (1 ngày) và cả nước Philippines (1 ngày).
Trường CIJ trân trọng thông báo đến học viên và đối tác.
 
Trân trọng!