[Thông báo] Lịch trình tháng 04 năm 2019 tại CIJ SPARTA