[PREMIUM/SPARTA] CIJ THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA CƠ SỞ VẬT CHẤT THÁNG 9