[JUNIOR LIFE] KIỂM TRA CUỐI TUẦN -NGÀY 09/02/2020

KIỂM TRA CUỐI TUẦN

        Chủ nhật vừa rồi mặc dù không có lớp học nhưng các bạn nhỏ vẫn phải tham gia bài kiểm tra từ vựng và nói để đánh giá sự tiến bộ mỗi tuần.

Hình ảnh sinh hoạt của các bạn nhỏ.
Ngày: 09/02/2020.

Vui lòng xem thêm ảnh khác TẠI ĐÂY.