HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA – TUẦN 2 THÁNG 2

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

     Cuối tuần vừa rồi các bạn nhỏ gia đình CIJ đã có những khoảng thời gian tuyệt vời tại Coco Palms Resort. Và đây cũng là hoạt động ngoại khóa cuối cùng của “Junior Camp Spring 2020”. Cuối tuần này các bạn nhỏ sẽ trở lại nước của mình để tiếp tục học tập trên trường.Hình ảnh sinh hoạt của các bạn nhỏ.
Ngày: 17/02/2020

Vui lòng xem thêm ảnh khác TẠI ĐÂY.