CIJ Classic Campus

Cơ sở Classic có những chương trình học tiếng Anh chuyên biệt giúp sinh viên cải thiên khả năng giao tiếp .Ngoài ra, bằng cách tận dụng thế mạnh của trong việc đào tạo tiếng Anh , cung cấp nhiều lớp học 1 kèm 1 giúp những sinh viên đến từ Đài Loan ,Nhật, Hàn và Việt Nam nâng cao khả năng tiếng Anh của học một cách vượt bậc.

セブ留学CIJ Classic英語学校

Please feel free to inquire.+63-32-236-1641 (Cebu)Office hours 9:00 - 18:00 [ Weekdays except holidays ]

Contact Us from email.