[CIJ SPARTA] KHÓA IELTS CHUYÊN SÂU

KHÓA IELTS CHUYÊN SÂU TẠI CƠ SỞ SPARTA

  • Trường CIJ Academy&School với gần bề dày lịch sử 17 năm.
  • Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và trình độ cao. Mỗi tháng trường CIJ luôn tiến đánh giá trình độ giáo viên của mỗi cơ sở.
  • Cơ sở CIJ Sparta cung cấp Khóa học IELTS Chuyên Sâu, nằm cách biệt với thành bố Cebu nên học viên tại cơ sở này sẽ giữ được sử tập trung nhất trong quá trình học.