CÁC KHOÁ HỌC TẠI CƠ SỞ SPARTA CAMPUS.

CÁC KHOÁ HỌC TẠI SPARTA CAMPUS

1)  Khoá học power Sparta 4 (S4)

LOẠI HÌNH MÔN HỌC Time
Lớp 1:1 Nghe, nói, đọc ,viết 4H
Lớp 1:4 Tranh luận, thuyết trình 3H
Lớp bản ngữ Đàm thoại với giáo viên bản ngữ, thuyết trình, xem phim, lịch sử thế giới, ngữ pháp tiếng anh chuyên sâu. 1H
Kiểm tra từ vựng Kiểm tra từ vựng 1H
Kiểm tra câu Kiểm tra câu 1H
Tự học Tự học 1H

 

2)  Khoá học power Spata 5 (S5)

LOẠI HÌNH MÔN HỌC Time
Lớp 1:1 Nghe, nói, đọc, viết 5H
Lớp 1:4 Tranh luận, thuyết trình 2H
Lớp bản ngữ Đàm thoại với giáo viên bản ngữ, thuyết trình, xem phim, lịch sử thế giới, ngữ pháp tiếng anh chuyên sâu. 1H
Kiểm tra từ vựng Kiểm tra từ vựng 1H
Kiểm tra câu Kiểm tra câu 1H
Tự học Tự học 1H

3)  Khoá học power Sparta 6 (S6)

LOẠI HÌNH MÔN HỌC Time
Lớp 1:1 Nghe, nói, đọc ,viết 6H
Lớp 1:4 Tranh luận, thuyết trình 2H
Lớp bản ngữ Đàm thoại với giáo viên bản ngữ, thuyết trình, xem phim, lịch sử thế giới, ngữ pháp tiếng anh chuyên sâu. 1H
Kiểm tra từ vựng Kiểm tra từ vựng 1H
Kiểm tra câu Kiểm tra câu 1H
Tự học Tự học 1H

 

4) Khoá học power IELTS 

LOẠI HÌNH MÔN HỌC Time
1:1Class (ESL Class) Đọc, Viết, Nói, Ngữ pháp. 4H
1:1Class (IELTS Class) IELTS nói / IELTS đọc / IELTS nghe / IELTS ngữ pháp & viết 2H
1:4 Class (ESL Class) Debate Club / Ngữ pháp nâng cao / Tự tin pháp âm 2H
1:8 Class (Native Class) Lớp giao tiếp, thuyết trình, ngữ âm và phát âm. 1H
Self Study Tự học 1H
Daily TEST Kiểm tra câu và từ vựng 2H

 

=> Riêng với khoá học power IELTS bạn cần đạt level 3 trở lên mới có thể học.