[PREMIUM] LỊCH KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ ĐỊNH KỲ – THÁNG 3, 2020