Thông báo về Election day.

[Thông báo chính thức]

Chúng tôi xin gửi thông báo đến tất cả học sinh là thứ 2, ngày 14-5-2018 là ngày nghỉ của Philippines để tiến hành bầu cử. Tiền lệ này thì an ninh và an toàn trước và sau ngày bầu cử là không ổn định, vậy nên các học sinh hãy chú ý đến an toàn cụ thể như sau:

[Đề phòng]

Vì ngày này rất có khả năng an ninh sẽ trở nên phức tạp trước và sau ngày bầu cử, đặc biệt vui lòng chú ý đến sự an toàn của bạn khi ra ngoài hoặc đi du lịch.

Trong thời gian bầu cử, chúng tôi muốn bạn hãy quan tâm đến sự an toàn của chính mình bằng cách tránh những khu vực kém an ninh, thí dụ như những nơi có họp chính trị và khu vực đông đúc và tránh ra ngoài bất cứ đâu có thể.

Vì trên phương diện pháp lý cồn bị cấm trước và sau ngày bầu cử, vui lòng hạn chế việc uống rựu trong thời gian này.

Follow me!