Lịch thay đổi lớp học 2017.09.08

Hi~~

Vì lý do lịch nghỉ lễ tại riêng thành phố Cebu ngày thứ 7 (2017.09.09). Lịch đổi lớp học tại CIJ Classic Campus sẽ thay đổi.

Bởi vậy,

Lịch Pick up ball và thay đổi lớp học sẽ diễn ra cùng ngày tức ngày thứ 6 (2017.09.08).

Mọi thông tin chi tiết, xin đọc bảng thông báo dưới đây.

 

Follow me!