[JUNIOR LIFE] HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA – NGÀY 01/02/2020

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CUỐI TUẦN

Mỗi thứ 7 hàng tuần, các bạn học viên nhí được tham gia các ngoại động ngoài trời. Cùng xem thử tuần rồi các bạn nhỏ tham gia hoạt động nào nhé.

Hình ảnh sinh hoạt của các bạn nhỏ.
Ngày: 01/02/2020

Vui lòng xem thêm ảnh khác TẠI ĐÂY.