[JUNIOR LIFE] HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA – NGÀY 08/02/2020

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

           Thứ 7 bạn làm gì?
           Còn các bạn nhỏ trường CIJ thì tham gia hoạt động ngoài trời sau 1 tuần học tập căng thẳng.

 

Hình ảnh sinh hoạt của các bạn nhỏ.
Ngày: 08/02/2020

Vui lòng em thêm ảnh khác TẠI ĐÂY.