[PREMIUM] HỌC VIÊN MỚI – TUẦN 1 THÁNG 2

HỌC VIÊN MỚI – TUẦN 1 THÁNG 2

Chào đón 15 học viên tham gia học tập, sinh hoạt tại CIJ Academy tuần đầu tiên của tháng 2.

Chúc các bạn có những buổi học tuyệt vời và đạt được mục tiêu chinh phục tiếng Anh.

Cơ sở: CIJ – Premium
Thời gian: tuần 1 tháng 2 năm 2020