HOẠT ĐỘNG CUỐI TUẦN 19.12.17

Hoạt động cuối tuần 🙂
Papakit ~ Khu vui chơi với các trò chơi thú vị đặt tại Liloan cạnh cơ sở Sparta Campus