Hoạt động cuối tuần TRẠI ĐÔNG 2018 – Plantation Bay