Du học tại Philippines – Phỏng vấn học viên Đài Loan – Betty (JIANG WUN-YAN)