[CIJ ACADEMY] THÔNG BÁO LỊCH LÀM BÀI KIỂM TRA TOEIC