[CIJ ACADEMY] – THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY