[CIJ ACADEMY] THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY