[CIJ ACADEMY] THÔNG BÁO LỊCH KIỂM TRA CƠ SỞ VẬT CHẤT