[CIJ ACADEMY] HỌC VIÊN MỚI – TUẦN 2 THÁNG 1

Chào mừng các bạn học viên mới đến với trường CIJ – cơ sở Premium.