CIJ 2019 SUMMER CAMP THÁNG 8

Chúng tôi rất vui khi các bạn nhìn thấy được nhiều hình ảnh hơn của chúng tôi tại trang web hàn quốc của chúng tôi dưới đây!

https://blog.naver.com/2iljo