CIJ 2019 SUMMER CAMP THÁNG 8

Chúng tôi rất vui nếu các bạn nhìn thấy được nhiều hình ảnh hơn tại trang web hàn quốc của chúng tôi tại đây!

https://blog.naver.com/2iljo