CIJ 2019 SUMMER CAMP THÁNG 7

Chúng tôi rất vui nếu các bạn được nhìn thấy nhiều hình anh hơn về chúng tôi tại đây! Trân trọng!