TRAINING GIÁO VIÊN

Hello~

Học tập là mãi mãi ~~

Giáo viên đang có những buổi training từ Team leaders để củng cố lại kiến thức và cập nhập những thông tin mới nhất hiện nay.

Lớp Listening class và Vocabulary đang được luyện hàng ngày để chào đón học viên có những tiết học hiểu quả nhất.

Học tập tại CIJ Academy

Follow me!