Học viên Đài Loan Cuthbert đang có lớp học 1-1 tại CIJ Academy. 
Khóa học của bạn là Junior Sparta nên lịch học khá nghiêm ngặt từ 6:30 sáng đến 9 tối (Đã bao gồm các hoạt động thể dục)
Nhưng đừng lo, cuối tuần sẽ có các hoạt động vui chơi thoải mái ~~

Lớp học 1:1

Follow me!